Pod hardwarovou a softwarovou platformou SAFE CITY pro řízení systémů veřejného osvětlení, parkovacích systémů, meteorologických senzorů, detekci vozidel, osob a nebezpečných situací inteligentními kamerovými systémy, bude integrován modul s názvem SAFE AREA. Jeho úkolem bude pomocí speciálních kamerových setů (nainstalovaných na lampách veřejného osvětlení) a se souvisejícím softwarovým vybavením skrze neuronové sítě v reálném čase rozpoznávat a zaznamenávat nebezpečné dopravní situace v místech křížení více druhů pozemní dopravy, typicky na přechodech pro chodce a místech pro přecházení.

Systém bude umět tyto nebezpečné situace nejenom vyhodnocovat, ale bude schopen v reálném čase generovat vstupy pro různé vhodné aktory a tím řadě nebezpečných situací dopředu předcházet. Princip řešení umožní sběr velkého objemu nebezpečných situací pro následné sofistikované zpracování a nalezení dopravně organizačních opatření snižujících množství nebezpečných situací v těchto místech dopravní infrastruktury.

Přínosy modulu SAFE AREA :

Systém přináší výrazné zvýšení bezpečnosti pro cyklisty a chodce v místech přechodů řízených světelným signalizačním zařízením (semafory) i v místech neřízených přechodů. Při dopravní nehodě, kdy automobil srazí chodce, systém může system iniciovat přivolání integrovaného záchranného systému. Na přechodech pro chodce může systém bezprostředně varovat chodce na příliš rychle se přibližující vozidlo, nebo na vozidlo s právem přednosti v jízdě (typicky vozidlo záchranné služby se zapnutou světelnou a zvukovou signalizací).

Způsob varování bude záviset na konkrétním uspořádání přechodu, v některých případech může být inicováno více různých faktorů a to jak pro řidiče, tak pro chodce.

Modul SAFE AREA bude plně integrovatelný do nadřazených dopravních systémů v dané oblasti. Daný nadřazený systém tak bude mít možnost využít modulem generované informace o dopravní nehodě nebo jiné dopravní události, vzniklé přímo na přechodu. Nadřazený systém může informovat přijíždějící vozidla nebo snížit rychlost přijízdějících vozidel (vše závisí na dostupných nástrojích konkrétního nadřazeného systému).

Důležitou schopností modulu bude schopnost rozpoznávat a zachytávat dopravní přestupky všech účastníků dopravního provozu. Zaznamenané důkazní materiály budou v rozsahu a kvalitě využitelné pro následné postihování zachycených přestupků.

Dále však budou využitelné pro následné analýzy sloužící k návrhu změn vedoucích ke snížení množství přestupků a tím i nebezpečných dopravních situací. Samotná existence takovéhoto druhu přechodu, který bude pro všechny účastníky zřetelně označen, povede ke zvýšené kázni a opatrnosti všech účastníků dopravy.

Díky záznamu a rozpoznávání předmětů, osob a automobilů bude možné na dálku identifikovat hledaný objekt, podezřelé osoby i předměty.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „SAFE AREA“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020336, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je hardwarová a softwarová platforma SAFE CITY slouží pro chytré řízení systémů veřejného osvětlení, parkovací systémy, meteorologické senzory, detekci vozidel a osob inteligentními kamerovými systémy.

Termín ILC FACTORY a.s.: 28. června 2021 v 19,00 hodin.

POZVÁNKA na Valnou hromadu ILC FACTORY a.s.

Termín INDUSTRYLIGHT ENGINEERING a.s.: 28. června 2021 ve 20,00 hodin.

POZVÁNKA na Valnou hromadu INDUSTRYLIGHT ENGINEERING a.s.

Sídlo:

ILC FACTORY a. s.
Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
IČO: 24126403
DIČ: CZ24126403
mail: info@industrylight.cz

Provozovna:

ILC FACTORY a. s.
Obchodní 1279/1, Plzeň 301 00
IČO: 24126403
DIČ: CZ24126403
mail: info@industrylight.cz
Webmaster: