Industrylab

Cílem a účelem projektu IndustryLab – průmyslový 3D tisk a ultrazvukové svařování které jsou podporovány z programu Potenciál je: „podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky

Tato 3D tisková technologie a ultrazvukové svařování i všechny procesy, které zastřešuje jsou jako komerční služba zpřístupněny dalším uživatelům, společnostem pro realizaci vlastních výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

3D technologie a procesy:

  • designové a projektové zpracování návrhů prototypů pro 3D tisk
  • realizace prototypového 3D tisku na tiskárně HP Multi Jet Fusion 3D 4200 
  • postprocesní zpracování vytištěných prototypů 3D tisku

Ultrazvukový svařovací stroj:

  • HiQ DIALOG 1200 LF – SpeedControl
  • Stroj HiQ DIALOG LF 35kHz QCS
  • Sériové stroje série HiQ umožňují složité procesy spojování s jednoduchou manipulací a jsou navrženy pro speciální požadavky lékařské techniky.

Kontaktní osoba:
Pavel Kleisner
kleisner@industrylight.cz

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Industrylab“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015985, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je pořízení technologie, která žadateli umožní vývoj a výrobu prototypů a komponentů, které budou výsledkem vývojových aktivit žadatele.

Termín ILC FACTORY a.s.: 28. června 2021 v 19,00 hodin.

POZVÁNKA na Valnou hromadu ILC FACTORY a.s.

Termín INDUSTRYLIGHT ENGINEERING a.s.: 28. června 2021 ve 20,00 hodin.

POZVÁNKA na Valnou hromadu INDUSTRYLIGHT ENGINEERING a.s.

Sídlo:

ILC FACTORY a. s.
Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
IČO: 24126403
DIČ: CZ24126403
mail: info@industrylight.cz

Provozovna:

ILC FACTORY a. s.
Obchodní 1279/1, Plzeň 301 00
IČO: 24126403
DIČ: CZ24126403
mail: info@industrylight.cz
Webmaster: