Exercise  Family

Co je Exercise family?

Je to smart textilie a vysoce sofistikovaný HW, který umožňuje s vysokou přesností monitorovat pohyb člověka a jeho vitální funkce

Primárním účelem smart textilie a jejího vysoce sofistikovaného HW je lokalizovat, fixovat, vyvolávat a zpětnou vazbou i kontrolovat správné polohy, pozice a průběh pohybu klienta (cvičence) při provádění zadaného pohybového úkolu. 

Produkt svým charakterem zasahuje do oblastí preventivní motoriky, zdravotního pohybu, ale i sportovní oblasti, která se týká jak vrcholových sportovců, tak i běžné populace.

Pomoci smart textilie a vysoce sofistikovaného HW je možno monitorovat vitální funkce, jejichž hodnoty a zpracování mají zpětnovazebný a kontrolní charakter pro klienta a lektora. Data slouží k průběžnému sledování fyzického stavu klienta v průběhu pohybových úkolů (především kvality provedení, míry zátěže) a jako predikce či prevence neblahého stavu klienta (kontrola ohrožení základních vitálních funkcí klienta v zátěži).  

Sídlo:

ILC FACTORY a. s.
Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
IČO: 24126403
DIČ: 24126403

mail : info@industrylight.cz 

Helpdesk : +420 225 308 642

Provozovna:

ILC FACTORY a. s.
Obchodní 1279/1, Plzeň 301 00
IČO: 24126403
DIČ: 24126403

mail : info@industrylight.cz

Helpdesk : +420 702 242 655

Oznámení o VH: