Registrace
 
 
 

Potřebujete pasport osvětlení ?

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení je nástroj, který umožňuje správci soustavy veřejného osvětlení efektivně plánovat údržbu, rozvíjet soustavu a nacházet rezervy. Vlastní pasport je potom nástrojem, který slouží k efektivnímu zadávání nových zakázek, nákupech, zadávání pro externí údržbu. Pasport se skládá z části grafické a tabulkové.

 

Grafická část

Základním podkladem pro zpracování je digitální nebo digitalizovaná mapa města nebo obce. Grafická část je pak vnesena do této mapy a obsahuje zejména:

 • polohopisné údaje o jednotlivých světelných bodech a rozváděčích veřejného osvětlení
 • jednopólové schéma sítě, spolu s trasami vedení
 • základní popisy světelných míst, rozváděčů a vedení
 • fotodokumentaci každého světelného místa a rozváděče

Tabulková část

Obsahuje údaje o technickém a typovém vybavení, technickém stavu pro každý světelný bod, což je zejména:

 • typ svítidla
 • typ zdroje
 • příkon zdroje
 • zhodnocení stavu
 • polohopisné údaje (souřadnice WSG84 pro snadné určení pozice)
 • popis umístění
 • adresu (katastrální číslo)
 • pro rozvaděč potom:
 • příkon
 • hodnota hlavního jističe a rozjišťovacích členů
 • popis výstroje (štítkové údaje)
 • způsob spínání
 • členění vývodů (směry a proudy)
 • zhodnocení stavu

Součástí pasportizace je pak i číslování jednotlivých světelných bodů a rozváděčů.

Výstupem je pak výše uvedené jak v digitální, tak v tištěné podobě.

 

Alternativou je pak grafická nadstavba pasportu veřejného osvětlení, která umožňuje vyhledávat, třídit a řadit jednotlivé světelné body dle rozličných kritérií (příkon, typ zdroje, adresa, příslušnost k RVO nebo dle dalších kritérií požadovaných zákazníkem) s možností exportu do přehledových tabulek. Nedílnou součástí je pak určování polohy body pomocí mapové aplikace s jeho popisem a fotografií. Celá aplikace je koncipována jako webová s víceuživatelským přístupem z intranetu/internetu nebo lokálně.

Při tvorbě aplikace bylo vycházeno z požadavků zákazníků. Celou aplikaci je možno modifikovat dle konkrétních zadání.

 

Aplikační rozhraní:

     

 

Studie energetických rezerv

Při vypracování studie je vycházeno z údajů získaných při pasportizaci soustavy a přehledu spotřeby jednotlivých rozváděčů (kopie vyúčtovacích faktur), přehledu vynaložených nákladů a dalších plateb spojených s provozem a údržbou sítě veřejného osvětlení.

Na základě těchto údajů, dílčích výpočtů, měření osvětlenosti a dalších úkonů je výpočtem stanovena výše energetických úspor spolu s odhadovanou částkou na jejich dosažení pro každý rozvaděč veřejného osvětlení spolu s variantním řešením pro jejich dosažení. Ze získaných doporučení lze čerpat při zadávání nových staveb a rekonstrukci stávajících.

 
Nahoru
 

Komentáře

 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace